Historia Zamościa

Zamość jest bardzo starym miastem. Prawa miejskie uzyskał dokładnie w 1580 roku na mocy przywileju lokacyjnego , który wystawił kanclerz oraz hetman wielki koronny Jan Zamoyski. Stolicą Ordynacji Zamojskiej zostało w roku 1589. w XVII wieku miasto rozwijało się bardzo szybko. Przybywała tutaj nie tylko ludność polska ale również inne narodowości. Zamość musiał bronić się przed najazdami kozackimi w 1648 roku, a podczas potopu szwedzkiego zmagało się z Kozakami. Jednak każda z tych bitew nie ruszyła Zamościa i żaden wróg nie przedostał się do miasta. Dopiero wojna północna była dla miasta inna – miasto zostało zdobyte przez wojska saskie oraz szwedzkie. 

W połowie XVIII wieku doszło do reformy założonej już 1594 roku Akademii Zamojskiej, gdzie wykładał między innymi Stanisław Staszic. Po zajęciu miasta przez Austriaków w wyniku I rozbioru Polski, została ona zamknięta (1784 rok). w 1809 roku Zamość została przyłączona do Księstwa Warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego po kongresie wiedeńskim, było uzależnione od Rosji. W 1821 rząd odkupił miasto i zaczął rozbudowę twierdzy. W tym czasie zostało przebudowanych wiele budynków przez co pierwotny styl przestał istnieć. 

W trakcie powstania listopadowego twierdza odegrała ważną rolę. Była ostatnim punktem oporu, który skapitulował. W 1866 twierdza została uznana za nieprzydatną i uległa „kasacji” wraz z działami obronnymi co dało więcej miejsca na rozbudowę miasta. 

W czasie I wojny światowej do miasta doprowadzono linię kolejową ( 1916 rok). Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku miała tu miejsce komunistyczna rewolta stłumiona przez oddziały prowadzone przez majora Lisa-Kuli. W 1920 roku miasto zostało okrążone przez sowiecką armię. Jednak atak został zatrzymany.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego miasto prężnie się rozwijało – poszerzono granice, powstawały ośrodki oraz instytucje związane z życiem kulturowym i oświatowym. 1939 rok był dla Zamościa trudnym czasem. W 1939 roku do Zamościa wkroczyli Niemcy i na krótki czas wojska radzieckie. Na Rotundzie powstał obóz zagłady – zginęło w nim ponad 8000 ludzi. Obozy jeńców, obóz tymczasowy dla wysiedlonych mieszkańców Zamościa w tym dla licznych dzieci. Okupacja niemiecka doprowadziła do masowych wysiedleń. Zamość miał być nowym niemieckim miastem prowadzącym do germanizacji Wschodu. Było to miejsce wielu walk partyzanckich BCh oraz AK. W lipcu 1944 Zamość został zdobyty przez wojska radzieckie i współdziałających z nimi żołnierzy AK. 

W latach 1975-1998 nastąpił prężny rozwój miasta, stał się stolicą woj. zamojskiego. Lecz dopiero w roku 1999 ponownie stał się miastem w województwie lubelskim. Dzisiaj to miasto kultur, które na każdym kroku pokazuje swoją bogatą historię. Nadal polskie i nadal piękne miasto Zamość.